utang na loob ba sa simbahang katoliko ang pagkakaroon ng biblia