inangkin ba ni Jesus na siya ay dios

inangkin ba ni Jesus na siya ay dios