sampung utos ba ang nilumang tipan sa hebreo 8

sampung utos ba ang nilumang tipan sa hebreo 8