sampung utos ng dios para sa mga kristiano

maling sampung utos