nasusulat ka menong sampung utos ay kautusan ni moises

nasusulat ka menong sampung utos ay kautusan ni moises