nasusulat ka menong sampung utos ay kautusan ni moises