iba ibang pangalan ng P jesus at ang pangalan ng iglesia

iba ibang pangalan ng P jesus at ang pangalan ng iglesia