bawal ang anumang gawa sa araw ng sabbath

bawal ang anumang gawa sa araw ng sabbath