nasusulat ka menong amiyenda sa sampung utos

nasusulat ka menong amiyenda sa sampung utos